Người dân trở về nhà từ Vũ Hán bị cảnh sát dùng đinh sắt đóng chặt cửa

Người dân trở về nhà từ Vũ Hán bị cảnh sát dùng đinh sắt đóng chặt cửa. Tại thị trấn Lang Phường tỉnh Hồ Bắc, cảnh sát dùng đinh sắt đóng cứng cửa nhà một gia đình đồng thời dán ...
kn0OHY-4arc