Người dân nhảy cầu tự vẫn vì bế tắc bệnh viêm phổi Vũ Hán

Người dân nhảy cầu tự vẫn vì bế tắc bệnh viêm phổi Vũ Hán. Ngày 1 tháng 2 lúc 5:30pm, một người nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán bị buộc phải nhảy lầu tự sát. Bệnh nhân này không muốn lây bệnh cho vợ ...
DuU9H0QsFMw