Người dân mất niềm tin vào Hội Chữ Thập Đỏ do chính quyền TQ kiểm soát | Trung Quốc Tiêu Điểm

Người TQ đang mất niềm tin vào Hội Chữ thập đỏ TQ. Nhà sáng lập của 1 tổ chức phi chính phủ nói rằng Hội Chữ thập đỏ TQ không giống các nước khác, mà đã bị nhà nước kiểm soát và lợi dụng để bao ...
Uy1qP0HpeWc