Người dân đói trong khi thực phẩm cứu trợ bị đánh cắp và thối rữa trong kho

Người dân đói trong khi thực phẩm cứu trợ bị đánh cắp và thối rữa trong kho. “Tôi sống ở Ngạc Châu. Tại sao tôi không thấy phần rau cứu trợ của mình? Thì ra chúng đây rồi! Hiện tại, gia đình tôi dành ...
CdpBz8_JhPs