Ngoại Giao Corona của Trung Quốc Phản Tác Dụng

Trung Quốc muốn bạn biết rằng họ đang giải cứu thế giới khỏi đại dịch Corona. Bạn không biết sao? Đấy là lý do họ ép các nước ca ngợi Trung Quốc. Vâng, đó là phương pháp cực kỳ hiệu quả và chắc ...
a5OnqnUcS88