Ngoài COVID-19, còn một nạn khác đang lan truyền khiến người Trung Quốc khốn khổ

Ngoài COVID-19, còn một nạn khác đang lan truyền khiến người Trung Quốc khốn khổ. "Họ có thể la hét, đánh đập, bắt giữ người dân, chăng ra khắp nơi những khẩu hiệu, biểu ngữ mang đầy màu sắc bạo lực ...
vkYbOI3_kt0