Nghiên cứu mới cho thấy COVID-19 có thể bị đột biến

Một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Khoa học Quốc gia có tiêu đề "Nguồn gốc và sự tiến hóa liên tục của SARS-CoV-2" đã phát hiện ra rằng COVID-19 có thể đột biến. Những virus này đã phát ...
nxAlr3B2kxE