Nghiên cứu: Bệnh nhân nCoV có thể không biểu hiện triệu chứng trong 3 tuần

Nghiên cứu: Bệnh nhân nCoV có thể không biểu hiện triệu chứng trong 3 tuần. Thời gian ủ bệnh của virus Corona mới có thể kéo dài tới 24 ngày, theo nghiên cứu lớn nhất về phân tích dữ liệu của người ...
uahdj2IFQ1Y