Nghiên cứu: Bệnh nhân nCoV có thể không biểu hiện triệu chứng trong 3 tuần

Nghiên cứu: Bệnh nhân nCoV có thể không biểu hiện triệu chứng trong 3 tuần. Thời gian ủ bệnh của virus Corona mới có thể kéo dài tới 24 ngày, theo nghiên cứu lớn nhất về phân tích dữ liệu của người bệnh. Nghiên cứu trên là do bác sĩ hô hấp nổi tiếng Zhong Nanshan đứng đầu, làm việc cùng cộng sự là 38 nhà nghiên cứu Trung Quốc.
uahdj2IFQ1Y