Ngành xuất khẩu Trung Quốc ảm đạm thời đại dịch

Đối với công nhân Trung Quốc trong ngành xuất khẩu, đây là thời điểm khó khăn. Nhiều xưởng đang cho nhân viên nghỉ 1,2 hay 3 tháng. Hầu hết các xưởng đều vậy. Nhà máy của ông Chen không phải cho ai nghỉ ...
jwh-YtHRaaA