Nền kinh tế ‘kền kền’ của Trung Quốc đang thức tỉnh cả thế giới

Virus Corona Vũ Hán đã giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế của mọi quốc gia. Tuy nhiên, Trung Quốc - nhà “xuất khẩu” con virus quái ác này, lại đang tài tình sử dụng sự bùng phát khủng khiếp hiện nay để ...
1Vm2Bat9330