Mỹ tổ chức thắp nến tưởng niệm Thiên An Môn trực tuyến

Kết quả cuối cùng của sáng kiến xét nghiệm toàn bộ cư dân Vũ Hán, có thể sẽ làm bạn ngạc nhiên; Mỹ tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm cho Thiên An Môn; Anh “sẽ sát cánh” cùng Hồng Kông...
3SJwfN1Zsa8