Mỹ sửa đổi lệnh cấm xuất khẩu để phong tỏa toàn diện Huawei

Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã công bố vào ngày 15 tháng 5 rằng họ sẽ sửa đổi các quy định kiểm soát xuất khẩu của mình. Không công ty nào được bán các sản phẩm có chứa công nghệ và phần mềm của Hoa Kỳ ...
F_Fxkz9mdiU