Mỹ nói Hồng Kông không còn tự do trước Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Phát biểu này đến sau khi Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc, thông qua việc xây dựng luật an ninh quốc gia mới biến việc chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc thành bất hợp pháp, và đẩy tất cả những người Hông Kông tham gia biểu tình lớn năm ngoái vào vòng nguy hiểm.
jeYgnOXI8Ns