Mỹ tính lập liên minh Ấn Độ - Thái Bình Dương nhằm đối đầu Trung Quốc

Mỹ đang tìm cách thành lập 1 liên minh phòng thủ tương tự NATO ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương với mục tiêu đối đầu với T.Q; 1 đợt lũ lụt khác đã nhấn chìm hoàn toàn miền Tây Nam T.Q. Tại đoạn Trùng Khánh của sông Dương Tử, mực nước dâng cao tới hơn 5 mét trong vòng 24 giờ.
e0GPitk3igE