Mỹ Chỉ Đích Danh Các Công Ty Trung Quốc Có Dính Líu với Quân Đội | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

Lầu Năm Góc đã công bố một danh sách 20 công ty Trung Quốc họ cho rằng có quan hệ mật thiết hay bị quân đội Trung Quốc kiểm soát trực tiếp. Trong danh sách có Huawei và HikVision, các công ty từ lâu đã nằm trong ...
pbEYjsd_OXM