Mỹ buộc Lãnh sự quán TQ đóng cửa trong vòng 72 giờ, lửa nổi lên hủy bằng chứng | TQTĐ

Hoa Kỳ ra lệnh cho Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston Texas đóng cửa, và nhân viên Lãnh sự quán phải rời khỏi nước này trong 72 giờ. Người dân phát hiện nhân viên Lãnh sự quán đang ra sức thiêu hủy tài liệu ...
XskasD4d5rQ