Một trận dịch bệnh giúp ta hiểu ra ý nghĩa cuộc đời

"Dịch viêm phổi Vũ Hán vẫn đang tiếp tục hoành hành, gây ra bao cảnh tang tóc đau thương trên khắp thế giới. Qua trận ôn dịch này, nhiều người chắc hẳn đã minh bạch hơn về ý nghĩa của cuộc đời..."
gJyyNNVFWYA