Một thành phố ở Trung Quốc yêu cầu học sinh uống thuốc để chống Covid-19

Để ngăn chặn Coronavirus mới lây lan, chính quyền thành phố Lâm Thương ở phía tây nam tỉnh Vân Nam Trung Quốc đã yêu cầu tất cả học sinh và giáo viên phải uống cùng một loại thuốc Trung Y trước khi quay trở ...
neTb8a9ZKfg