Một phụ nữ nói: Nhiều bệnh nhân đã bị thiêu sống

Một phụ nữ nói: Nhiều bệnh nhân đã bị thiêu sống. "Cô nói rằng một ông lão khác trong bệnh viện cũng đã được hỏa táng khi ông còn đang hấp hối. Tôi đã nhìn thấy những trường hợp này khi tôi ở trong bệnh viện. Nó làm tôi sợ chết khiếp. Tôi muốn khóc, thật quá kinh khủng..."
zYFkWJPZsvE