Một phụ nữ nói: Nhiều bệnh nhân đã bị thiêu sống

Một phụ nữ nói: Nhiều bệnh nhân đã bị thiêu sống. "Cô nói rằng một ông lão khác trong bệnh viện cũng đã được hỏa táng khi ông còn đang hấp hối. Tôi đã nhìn thấy những trường hợp này khi tôi ở trong ...
zYFkWJPZsvE