Một phần Bắc Kinh bị phong tỏa, dịch bệnh cận kề Trung Nam Hải | Trung Quốc Tiêu Điểm

Cư dân tỉnh phía Nam TQ cho biết chính quyền xả hồ chứa lũ mà không báo trước khiến họ phải chứng khiến những ngôi nhà đổ sụp và chính quyền che đậy số thương vong thực tế; Một phần Bắc Kinh trong tình ...
clQ8ANlI8GI