Một Chủng Virus Khác Xuất Hiện ở Trung Quốc

"Một con virus chết người mới đang xuất hiện ở Trung Quốc ngay khi thế giới vẫn còn đang chịu đựng đại dịch Corona Vũ Hán. Trong khi đó, quân đội Trung Quốc không ngừng đi quấy rối Đài Loan..."
XnuAa-ks8p4