Mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi tội đồ đều có một tương lai

Khi học cách tha thứ cho chính mình và cho người khác, bạn sẽ nhận ra rằng: Chỉ cần nhân tâm biết hướng Thiện, quay về bản tính thiện lương thì bất kỳ ai cũng có cơ hội để trở nên tốt đẹp hơn chính mình của ngày hôm qua.
cbrJ2wnxrNs