"Mã sức khỏe" - Một cái xích vô hình đang kiểm soát người dân Trung Quốc

Tình trạng sức khỏe của người dùng ‘mã sức khỏe’ được chia thành ba loại: đỏ, vàng và xanh. Nếu hệ thống xác định rằng người đó an toàn và không có nguy cơ bị nhiễm dịch, nó sẽ hiển thị mã QR màu ...
D0nmMKnghvU