Lý do quốc gia thân thiện nhất thế giới hiện giờ cũng không ưa Trung Quốc

Canada là một quốc gia dân chủ khoan dung, đa văn hóa và cởi mở với số người Canada gốc Hoa chiếm 40% trong tổng số người Canada gốc Á. Trong một cuộc khảo sát của Viện nghiên cứu Canada vừa qua, chỉ có 14% ...
feWQCcMVVEU