Lý do ông Biden VẪN IM LẶNG trước làn sóng kiểm duyệt của Big Tech

1. Hôm nay Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ sẽ xem xét các đơn kiện gian lận bầu cử của chiến dịch Trump 2. Thẩm phán New York cấm nhóm phụ nữ ủng hộ ông Trump vẽ tranh trên đường phố 3. Tổng Giám mục Thành ...
lytXdOU4kmI