Lưu lượng nước xả Đập Tam Hiệp mạnh gấp 25 lần lũ tự nhiên | Trung Quốc Tiêu Điểm

Đập Tam Hiệp TQ bắt đầu xả lũ hơn 1 tuần, và chuyên gia nhận xét lưu lượng nước mạnh gấp 25 lần và thiệt hại còn cao cả hơn lũ tự nhiên; Mưa và thác nước xuất hiện trong tòa nhà cao nhất TQ, video trực ...
muzYVRsJ1CQ