Luật gia nổi tiếng bị bắt giam vì chỉ trích người đứng đầu Trung Quốc

Luật gia nổi tiếng bị bắt giam vì chỉ trích người đứng đầu Trung Quốc. Một luật gia, nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng của Trung Quốc đã bị bắt giam vì vị này đã lên án người đứng đầu chính phủ ...
CJx5OR3fROo