Lời bình gây dư luận về nguồn gốc thực sự của virus corona

Lời bình gây dư luận về nguồn gốc thực sự của virus corona. "Nếu chúng ta chỉnh sửa gen để biến đổi vi khuẩn và virus thì chúng ta sẽ có nguy cơ tạo ra chủng siêu virus chết người lây lan trên diện rộng ...
YDt3Ac6TYUw