Lấy trộm một cây kim bị...tử hình

Chớ bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt, bởi có thể đó chính là nguyên nhân lớn để phá huỷ một giá trị, phá huỷ một con người.
Tp-8gOFgJzg