"Lật đổ” và "đánh cắp bí mật thương mại" - Lý do đóng cửa lãnh sự quán TQ tại Mỹ | TQ Tiêu Điểm

Quan chức Mỹ dẫn “hành vi lật đổ” và đánh cắp bí mật thương mại là lý do đóng cửa Lãnh sự quán TQ tại Houston, họ mô tả Lãnh sự quán này là một “trung tâm chuyên đánh cắp nghiên cứu”.
erhjLcZ7FaY