KRAKEN là VŨ KHÍ mạng bí mật của quân đội Hoa Kỳ? Trump chuẩn bị 'BẮT MẺ CÁ LỚN'?

TRONG TẬP NÀY CỦA EYE OPENER CÓ NỘI DUNG CHÍNH NHƯ SAU: 0:00 - Phóng viên truyền thông cánh tả liên tục đặt câu hỏi nhằm khai thác sơ hở trong lời nói của Tổng Thống Trump, nhằm thêu dệt câu chuyện có lợi cho ...
5VJHTFN7G1s