Khu vực phía Bắc Trung Quốc lâm nguy; Học giả Hoa Kỳ cảnh báo đợt bùng phát lần 2

Video quay cảnh ở Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ Hắc Long Giang, tỉnh cực Bắc TQ cho thấy đường phố vắng tanh. "Tất cả nhà hàng đều đóng cửa vì dịch bệnh. Một thị trấn ma", người quay video nói.
I-Gu7YZYQ78