[Virus và thức tỉnh] Kỳ 4: Không phải Corona, ĐCSTQ mới là virus huỷ diệt nhân loại

Đại dịch viêm phổi Vũ Hán phơi bày một thế giới bị nhiễm độc toàn thân bởi virus ĐCSTQ. Tham vọng bá chủ thế giới là vỏ bọc bên ngoài, mục đích tối hậu là huỷ diệt nhân loại...
Hin0c8auSyE