"Khoản nợ thế kỷ" từ thời nhà Thanh để lại, Mỹ tuyên bố sẽ không miễn trừ

Mặc dù chính quyền Bắc Kinh tuyên bố là chính quyền hợp pháp duy nhất ở Trung Quốc và có quyền thừa kế chủ quyền Hồng Kông do nhà Thanh để lại, nhưng họ lại không chịu thừa nhận trái phiếu đường sắt Hồ-Quảng do chính quyền nhà Thanh phát hành. Chính quyền Mỹ ở các nhiệm kỳ trước đã không coi trọng vấn đề trái phiếu Hồ -Quảng. Tuy nhiên, vừa qua, những người Mỹ thừa kế trái phiếu từ ông bà, cha mẹ đã đệ trình lên Tổng thổng Trump. Và ông là vị Tổng thống duy nhất đồng ý quy trách nhiệm cho Trung Quốc, buộc Trung Quốc phải xử sự theo ...
dELSNRz2xi4