Khảo sát trực tuyến: Nếu chiến tranh Mỹ - Trung xảy ra, bạn chọn bên nào? | Trung Quốc Tiêu Điểm

Sự phẫn nộ của người dân Trung Quốc đối với chính quyền đang gia tăng; Một công ty Trung Quốc kỷ niệm ngày quân đội giải phóng nhân dân bằng hàng không mẫu hạm Mỹ, nếu Mỹ và Trung Quốc xảy ra chiến ...
GGOZjqCTwJE