Kế hoạch chinh phạt đại dương của Trung Quốc

"Trung Quốc đang mở rộng phạm vi hoạt động của hải quân trên Thái Bình Dương. Mục tiêu để thách thức Hoa Kỳ trong giành quyền kiểm soát các đại dương trên thế giới..."
DUxkuHVQe10