TIN TRƯA 30/11: Georgia quyết tâm XÓA SẠCH DỮ LIỆU các máy bỏ phiếu, Joe Biden ĐANG BỊ THƯƠNG

TIN THẾ GIỚI: - FBI chính thức vào cuộc điều tra gian lận bầu cử - Quan chức Georgia quyết tâm xóa sạch dữ liệu các máy bỏ phiếu bằng cách cài đặt lại máy - Máy chủ Scytl tại Đức không thuộc về Dominion ...
XWTdu6kXQT8