Hy sinh Vũ Hán để cứu đập Tam Hiệp, hy sinh 2 tỉnh Giang Tây và An Huy để cứu Vũ Hán

"Bất chấp mực nước hạ lưu của đập Tam Hiệp đã ở mức báo động và dự báo về đỉnh lũ mới, chính quyền Trung Quốc đã cho mở 7 cửa xả lũ để cứu đập Tam Hiệp. Sau khi thành phố Vũ Hán ở hạ lưu đập Tam Hiệp chìm trong biển nước, chính quyền tiến hành phá đê ở 2 tỉnh Giang Tây và An Huy để làm lệch dòng chảy của cơn lũ, phần nào cứu Vũ Hán. Giang Tây và An Huy sau đó cũng chìm trong biển nước."
SpOjzSyKPYM