Hy sinh Vũ Hán để cứu đập Tam Hiệp, hy sinh 2 tỉnh Giang Tây và An Huy để cứu Vũ Hán

"Bất chấp mực nước hạ lưu của đập Tam Hiệp đã ở mức báo động và dự báo về đỉnh lũ mới, chính quyền Trung Quốc đã cho mở 7 cửa xả lũ để cứu đập Tam Hiệp. Sau khi thành phố Vũ Hán ở hạ lưu ...
SpOjzSyKPYM