Hunter Biden cần tiền và gái đẹp, Trung Quốc cần lật đổ nước Mỹ

Cuộc bầu cử tổng thống vừa qua đang nóng lên với các giao dịch kinh doanh của mỗi ứng cử viên, đặc biệt là với Trung Quốc. Các vấn đề đối ngoại của Hunter Biden gần đây thường xuất hiện trên mặt báo ...
FN7zNbCYROU