Hồng Kông đã "thắng" trong bầu cử Đài Loan !

Thái Anh Văn và Đảng Dân Tiến đã thắng lớn trong cuộc bầu cử lịch sử ở Đài Loan, đánh bại ứng viên thân Trung Quốc là Hàn Quốc Du và Quốc Dân Đảng. Không ai dám nghĩ tới kết quả này 1 năm trước đây. ...
slFJ_l75GMk