Hồng Kông: Biểu Tình tiếp diễn bất chấp Dịch Corona

Hồng Kông: Biểu Tình tiếp diễn bất chấp Dịch Corona. "Biểu tình ở Hồng Kông lại bùng lên lần nữa và cảnh sát lại tiếp tục bắt người, bất chấp dịch Corona chết người đang lây lan. Rất nhiều người ...
48ckJw9rlp8