Hôn nhân đích thực là tìm được người có thể bao dung

Gặp nhau là duyên nên nghĩa vợ chồng lại là phận. Duyên phận lại chính là nền tảng của hôn nhân. Là vợ chồng có thể trân trọng lương duyên ấy bao nhiêu thì sẽ yêu thương bao dung nhau bấy nhiêu.
YGr88vvxxeA