Hơn 1000 người trong hệ thống công an tỉnh Hồ Bắc nhiễm dịch

Hơn 1000 người trong hệ thống công an tỉnh Hồ Bắc nhiễm dịch. "Các báo cáo công khai cho thấy ít nhất 20 cảnh sát đã chết ở tuyến đầu dịch bệnh. Tuy nhiên, hầu hết các báo cáo về các trường hợp tử vong ...
6CgkCh9ztxQ