Hơi cay lại phủ kín đường phố Hồng Kông

Người Hồng Kông đã tràn xuống đường vào cuối tuần qua. Cảnh sát và người biểu tình tiếp tục xung đột, trong bối cảnh Trung Quốc đề xuất đạo luật mới mang tính áp bức, cộng đồng quốc tế đã lên ...
5XnQZ4rUDkU