Học viên Pháp Luân Công bị giam tại trung tâm cách ly virus corona sau khi bị tra tấn tàn bạo

Học viên Pháp Luân Công bị giam tại trung tâm cách ly virus corona sau khi bị tra tấn tàn bạo. "Một tù nhân lương tâm Trung Quốc - Anh Cung Phượng Cường bị tra tấn tàn bạo đến mức mất ý thức đã được đưa ...
LfpmwKd-ccI