Hoa Kỳ tăng cường trừng phạt sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông | TQTĐ

Hoa Kỳ tăng cường biện pháp trừng phạt sự độc chiếm của Trung Quốc ở Biển Đông, chuyên gia khẳng định đó là dấu hiệu cho thấy cuộc chiến “chống Trung” đã lan rộng từ lĩnh vực thương mại, ngoại ...
8dqI5TS_1h4