Hoa Kỳ ra mắt đội đặc nhiệm chống ĐCSTQ

Đảng Cộng hòa Hạ viện ra mắt "Lực lượng đặc nhiệm TQ". Hạ viện đã thảo luận về vấn đề này rất lâu từ trước khi xảy ra đại dịch. Họ sẽ đảm nhận những việc như sự thâm nhập của TQ ở Hoa Kỳ ...
UsxeX3ggquI