Hoa Kỳ chặn đầu tư Trung Quốc và di dời chuỗi ngành khỏi Trung Quốc

Trung Quốc đang khai thác sự hỗn loạn của thị trường trong bối cảnh đại dịch và tìm cách mua lại các công ty phương Tây, một dự luật mới của Mỹ được đưa ra để bảo vệ công ty Mỹ trước sự săn tìm ...
6-m7bA9IcAY