"Hộ chiếu vàng" bị bãi bỏ, con đường nhập cư Châu Âu của quan chức và giới nhà giàu Trung Quốc chính thức bị đóng cửa

Một con đường nhập cư gây tranh cãi đã chính thức bị đóng cửa. Các ông trùm Trung Quốc và các quan chức chính quyền cộng sản đã từng sử dụng nó để di cư sang châu Âu.| Vì thất bại trong việc tìm kiếm ...
3O2CNPSmONI