Hàng trăm nghìn người trốn chạy khỏi Vũ Hán

Hàng trăm nghìn người trốn chạy khỏi Vũ Hán. "Theo các tài liệu nội bộ mà tờ The Epoch Times tiếng Trung có được, dữ liệu chuyển vùng điện thoại di động cho thấy, từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 2, khoảng 140 nghìn người rời Vũ Hán. Hơn hai phần ba rời khỏi tỉnh Hồ Bắc, 1/3 hiện ở lại tỉnh..."
v5FuxuAhbF4